Ouderraad

Ouderraad


De ouderraad is een groep vrijwillige ouders die actief wil bijdragen aan het goede verloop van het schoolgebeuren. Daarom nemen we onderstaande zaken ter harte. 

De ouderraad…

·        brengt vragen omtrent opvoeding en onderwijs die leven bij ouders ter sprake. Samen met de ouders en de school trachten we tot gezonde antwoorden te komen.

·        informeert ouders via brieven, website, Facebook, Instagram ...

·        betrekt ouders bij het schoolgebeuren door spreekbuis te zijn tussen ouders en school

·        brengt ouders onderling met elkaar in contact

·        biedt financiële ondersteuning aan activiteiten van onze kinderen in de school.


Even kennismaken 


Een actuele ledenlijst kan u hier vinden:

Voorstelling ouderraad (under construction)


Vergaderen? 

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de refter van de lagere school.


Activiteiten

We zetten o.a. volgende activiteiten op poten:
Financiële ondersteuning bij volgende projecten:

Hoe wordt u lid?


Wilt ook u zich extra inzetten om eerder genoemde en eventuele nieuwe activiteiten te helpen organiseren? 

Neem dan contact op met een van onze leden

of mail ouderraad@michieltje.be als u lid wil worden van de ouderraad zelf en de verschillende vergaderingen bijwoont.

 

Wil je liever flexibel hier of daar bij een activiteit helpen zonder de vele vergaderingen, scan onderstaande QR code en voeg je toe tot onze

Whatsapp groep ‘’Helpende handen’’ of contacteer een van onze leden.

 

We hebben jou meer dan nodig!  Iedereen is hartelijk welkom!

Volgende activiteit ...

Koekjes voor Sint-Michiel


Bestellen kan eenvoudig via https://forms.gle/v5LdPXB2KhC28s8R7

De bestelling is definitief na overschrijving van het gepaste bedrag op BE16 4319 1502 1174 op naam van Ouderraad Sint-Michiel. 

Het is mogelijk om te bestellen tot en met
maandag 29 april.Koekjes voor Sint-Michiel.pdf